Työfysioterapia

Fyysinen kuormittuminen työssä, kuormittumisen arviointi ja ergonomiatiedon soveltaminen työn sekä työympäristön kehittämiseen kuuluvat työfysioterapeutin asiantuntemukseen. Työ painottuu työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen.

Työfysioterapia sisältää työhön liittyvien liikuntaelinoireiden ja rasitusvammojen ennaltaehkäisyn, asiantuntevan hoidon ja neuvonnan. Yhteistyössä työpaikan edustajien kanssa työfysioterapeutti suunnittelee uusia työtiloja ja –välineitä. Hän myös suunnittelee ja toteuttaa työkykyä ylläpitävää toimintaa yhteistyössä työyhteisön kanssa.