MDT eli Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia

MDT on lyhennys sanoista Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia.  Menetelmässä, jonka on kehittänyt Robin McKenzie, pyritään tekemään tarkka diagnoosi, jonka pohjalta toteutetaan nopeasti tuloksia tuottava hoito. MDT on tuki- ja liikuntaelinongelmien terapiamuoto, jossa asiakas opetetaan hoitamaan itse itsensä, minimoimaan uuden kipuvaiheen vaaratekijät ja selviämään uusiutuvista selkäkipuepisodeistaan omatoimisesti.

Oirekuvan määrittelyn, mekaanisen analysoinnin ja vaivan luokittelun varmistumisen jälkeen toteutettava terapia koostuu yksilöllisistä harjoitteista, asennon hallinnan opetuksesta ja ennaltaehkäisystä. Asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma, jonka tavoitteena on kivun poistaminen, rangan/nivelen täydellisen toiminnan palauttaminen sekä vaivan uusiutumisen tai etenemisen ennaltaehkäisy.

Lisää tietoa MDT:stä: Suomen McKenzie Instituutti ry, Kansainvälinen McKenzie Instituutti