Akupunktio

Fysioterapeutteja on koulutettu vuodesta 1995 alkaen akupunktuurin käytössä. He hoitavat akupunktuurilla esimerkiksi tuki- ja liikuntaelin ongelmia. Akupunktio vaikuttaa kipuun, särkyyn ja koko kehon rentoutumiseen. Lihasperäinen kipu reagoi kokemuksen mukaan hyvin neulahoidolle. Akupunktuuria voidaan käyttää itsenäisenä hoitona tai se voidaan yhdistää muuhun fysioterapiaan. Hoitotulokset säilyvät pidempään kun kivun vähentymisen myötä voidaan parantaa kehon käyttöä, ohjata työergonomiaa ja lisätä liikuntaa.

Akupunktuuri on saavuttanut tietyn aseman lääketieteellisenä hoitomuotona, mutta edelleen riittää työtä siihen kohdistuneiden ennakkoluulojen karsimisessa. Hoito edellyttää tarkan diagnoosin sekä osaavan neulottajan. Fysioterapeuttien antamaa hoitoa valvoo Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO ja hoito on potilaan kannalta turvattu myös potilasvahinkovakuutuksella.

Lisää tietoa akupunktiosta…

MDT

MDT on lyhennys sanoista Mekaaninen Diagnostisointi jaTerapia.  Menetelmässä, jonka on kehittänyt Robin McKenzie, pyritään tekemään tarkka diagnoosi, jonka pohjalta toteutetaan nopeasti tuloksia tuottava hoito. MDT on tuki- ja liikuntaelinongelmien terapiamuoto, jossa asiakas opetetaan hoitamaan itse itsensä, minimoimaan uuden kipuvaiheen vaaratekijät ja selviämään uusiutuvista selkäkipuepisodeistaan omatoimisesti.

Oirekuvan määrittelyn, mekaanisen analysoinnin ja vaivan luokittelun varmistumisen jälkeen toteutettava terapia koostuu yksilöllisistä harjoitteista, asennon hallinnan opetuksesta ja ennaltaehkäisystä. Asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma, jonka tavoitteena on kivun poistaminen, rangan/nivelen täydellisen toiminnan palauttaminen sekä vaivan uusiutumisen tai etenemisen ennaltaehkäisy.

Lisää tietoa MDT:stä: Suomen McKenzie Instituutti ry, Kansainvälinen McKenzie Instituutti

Kinesioteippaus

Kinesioteippauksen kehitti japanilainen kiropraktikko Kenzo Kase 1970-luvulla. Hän huomioi ihon liikuttamisen vaikuttavan nivelen liikelaajuuteen ja koettuun kipuun. Kinesioteippausta käytetään vähentämään kipua, lisäämään liikkuvuutta sekä lihasvoimaa ja tukemaan elimistön omaa parantamisprosessia mm. neurofysiologisten tekijöiden sekä verenkierto- ja lymfajärjestelmän kautta. Kinesioteipillä on mahdollista lisätä nivelen liikkuvuutta, ohjata niveltä toimimaan mekaanisesti oikein tai tukea niveltä. Kinesioteippi on hengittävää, venyvää puuvillaa, jonka teippiliima ei tavallisesti aiheuta allergisia reaktioita. Kinesioteippiä on mahdollista käyttää yhtäjaksoisesti useampia päiviä ja se kestää myös suihkussa ja saunassa käynnin.

Naprapatia

Naprapaatti on erikoistunut TULES-sairauksien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsii 17 % Suomen aikuisista. Ne ovat yksi suurimmista sairausloman aiheuttajista. Naprapatia on manuaalista terapiaa, jonka tavoitteena on normalisoida nivelten liikkuvuutta ja pehmytkudosten toimintaa nivelissä. Työhön kuuluu paljon potilaan tutkimista ja keskustelua hänen kanssaan. Diagnoosi perustuu lääketieteellisiin, fyysisiin ja toiminnallisiin tutkimuksiin sekä neurologisiin ja ortopedisiin testeihin. Näiden tulosten perusteella naprapaatti päättää itsenäisesti tarpeellisesta hoidosta tai jatkotutkimuksista.

Lymfaterapia

Lymfaterapia on kevyttä, pumppaavaa, turvotusta poistavaa käsin tehtävää hoitoa jolla tehostetaan
imunestekiertoa.
Erityisesti sitä käytetään turvotuksen vähentämiseksi mutta myös se voi lievittää kipua, kivun tuntemusta ja
rentouttaa. Käyttöaiheita ovat esimerkiksi leikkausten (kirurgiset toimenpiteet, syöpäleikkaukset) ja vammojen
(murtumat, venähdykset, nyrjähdykset, lihasrevähdykset, palovammat) jälkeiset turvotukset, säärihaavat,
krooniset sairaudet (reuma, fibromyalgia, nivelkulumat jne)
Kela korvaa lymfaterapiaa lääkärin lähetteellä kun kyse on;
-Rintasyöpä tai lantion alueen syöpäleikkaus tai muu laaja kirurginen toimenpide
-Sädehoito nivustaipeeseen, lantioon tai kainaloon
-Krooninen infektio, lähinnä ruusu (erysipelas)
-Synnynnäinen imusuoniston kehityshäiriö
Turvotuksen hoitoon olennaisena osana kuuluu myös kompressiosidonta ja lääkinnällisten hoitosukkien ja-
hihojen mittaaminen ja hankinta asiakkaan mittojen mukaan.

Fasciamanipulaatio

Fasciamanipulaatiossa käsitellään lihaskalvoa, pyrkien normalisoimaan sen liukumista ja siten palauttamaan
liikkeen laajuus ja kivuttomuus. Fasciamanipulaatio perustuu tarkkaan asiakkaan haastatteluun ja
tutkimiseen, huomioiden esimerkiksi aiemmat oireet ja tapaturmat sekä leikkaukset.