Akupunktio

Fysioterapeutteja on koulutettu vuodesta 1995 alkaen akupunktuurin käytössä. He hoitavat akupunktuurilla esimerkiksi tuki- ja liikuntaelin ongelmia. Akupunktio vaikuttaa kipuun, särkyyn ja koko kehon rentoutumiseen. Lihasperäinen kipu reagoi kokemuksen mukaan hyvin neulahoidolle. Akupunktuuria voidaan käyttää itsenäisenä hoitona tai se voidaan yhdistää muuhun fysioterapiaan. Hoitotulokset säilyvät pidempään kun kivun vähentymisen myötä voidaan parantaa kehon käyttöä, ohjata työergonomiaa ja lisätä liikuntaa.

Akupunktuuri on saavuttanut tietyn aseman lääketieteellisenä hoitomuotona, mutta edelleen riittää työtä siihen kohdistuneiden ennakkoluulojen karsimisessa. Hoito edellyttää tarkan diagnoosin sekä osaavan neulottajan. Fysioterapeuttien antamaa hoitoa valvoo Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO ja hoito on potilaan kannalta turvattu myös potilasvahinkovakuutuksella.

Lisää tietoa akupunktiosta…